Skup złomu stalowego

Jako rodzaje złomu niewsadowego, wyróżnia się m.in.:

  • Złom ciężki – grubość min. 6 mm (np. pręty zbrojeniowe, grube rury).
  • Złom lekki – grubość max. 4 mm (np. blacha).

Skupujemy złom stalowy,

Złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych.

Złom niewsadowy – złom, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym.